NA STYKU DWÓCH EPOK,
ARCHITEKTURA GDYŃSKICH KAMIENIC OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO


Książka jest barwnie napisaną rozprawa o architekturze gdyńskiej przedstawioną w atrakcyjnej szacie graficznej, skierowaną do szerokiego kręgu czytelników. Przedstawia dzieje architektury lat dwudziestych i trzydziestych XX. wieku, zapisane w układzie przestrzennym kamienic śródmieścia Gdyni. Ilustruje przemiany jakim podlegał układ tych domów w przełomowym dla historii kultury okresie. W sposób barwny i przystępny ujmuje zagadnienie styku dwóch epok - historyzmu i modernizmu - w kontekście dziedzictwa architektury europejskiej i wielowiekowej tradycji przestrzennej domu miejskiego.

Niezwykłym elementem tej książki jest również przedstawienie fenomenu, jakim była budowa gdyńskiego śródmieścia - jedynego w skali europejskiej wielkomiejskiego city powstającego w owym czasie praktycznie na surowym korzeniu. Praca pozwala przyjrzeć się bliżej wysiłkom inwestycyjnym prywatnych właścicieli którzy niemal na wiejskich polach stawiali kilkupiętrowe budynki. Ukazuje narodziny gdyńskiego środowiska budowniczych i architektów, a także starania urbanistów i włodarzy miasta, by gdyński boom budowlany utrzymać w ryzach ładu przestrzennego. Wznoszona w iście "amerykańskim" tempie Gdynia była bowiem charakterystycznym probierzem, w którym wszystkie problemy dwudziestolecia międzywojennego - tak ekonomiczne jak i kulturowe nabierały szczególnej wyrazistości.

Autor: Maria Jolanta Sołtysik, 2003. twarda oprawa, 260 str.

Produkt niedostępny.Publikacja ta stanowi bardzo wartościowy wkład do lepszego poznania mało dotąd uwzględnianego rozdziału gdyńskiej architektury i urbanistyki. Jest to praca oryginalna, dobrze napisana i bogato zilustrowana. Z wielkim uznaniem należy zauważyć ogromną pracę Autorki dotyczącą studiów archiwalnych, a także uciążliwych i pracochłonnych poszukiwań rozproszonej literatury przedmiotu. Książka ta mieć może nie tylko znaczenie poznawcze ale też odegrać rolę w kreowaniu dalszej zabudowy Gdyni.

Prof. dr inż. arch. Wiesław Gruszkowski, Politechnika Gdańska


Pragnę podkreślić moją niezwykle wysoką ocenę - metodologiczną i merytoryczną - monografii przedwojennej kamienicy gdyńskiej autorstwa Pani Dr Marii Jolanty Sołtysik. Pierwsza generalna uwaga jaka się przy lekturze tego opracowania nasuwa, dotyczy niezwykłej wielostronności, rzeczowości i staranności ujęcia tematu, które to walory przenikają wszystkie niemal jego poziomy. Nie mam wątpliwości, że praca ta stanowi fundamentalny wkład badawczy o szczególnym znaczeniu nie tylko dla poznania i właściwej oceny polskiej architektury XX wieku, ale także dla uwypuklenia miejsca "gdyńskiego fenomenu" w dziejach kultury europejskiej.

Prof. dr hab. inż. arch. Adam Miłobędzki, Uniwersytet Warszawski