Musicale, operetki, wodewile…

Album Sławomira Kitowskiego „Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Baduszkowej przedstawia MUSICALE, operetki, wodewile...” - to bogato ilustrowana historia osi±gnięć teatru. Ksi±żkę otwiera rozdział „Teatr pod Kamienn± Gór±” - historia miejsca i dzieje gdyńskich scen (1958-2008). Główna część albumu to „Premiery” - 300 tytułów od „Balu w operze” do „Pięknej I bestii”. Każdy ma swoj± metryczkę - nazwiska autorów, realizatorów, datę premiery, ilość przedstawień, widzów oraz obsady aktorskie. Wybrane tytuły opatrzone zostały recenzjami, biogramami realizatorów oraz plakatami i okładkami programów. Niezwykłej urody albumowi dodaj± zdjęcia ze spektakli, pieczołowicie wyselekcjonowane z archiwów teatralnych. Uporz±dkowana, 50-letnia dokumentacja jest bezcenn± wartości± ksi±żki. Album przedstawia także sylwetkę patronki teatru, historię Studium Wokalno-Aktorskiego, nazwiska jego absolwentów, spektakle Teatru Muzycznego „Junior” i występuj±c± w nim młodzież. S± też dzieje Teatru Instrumentalnego. W ksi±żce odnotowano nazwiska wszystkich artystów występuj±cych na scenach teatru w latach 1958 – 2008.

Wydawca: Wydawnictwo Alter Ego Sławomir Kitowski i Teatr Muzyczny, Gdynia 2008.

Cena: 40 zł + 5%VAT.